Táto webstránka používa súbory cookies na ukladanie nastavení používateľa a na anonymné monitorovanie správania sa používateľa na webstránke.

Lineárne potenciometre

Lineárne potenciometrické snímače dráhy (lineárne potenciometre) sa radia k najjednoduchším, najlacnejším, ale aj najviac používaným snímačom dráhy. Moderné lineárne potenciometre majú odporovú dráhu z vodivého plastu čo zabezpečuje vysokú rozlišovaciu schopnosť (až 0,01 mm) a vysokú rýchlosť pohybu (až 10 m/s). Chyba linearity sa pohybuje v rozsahu od 0,05 do 0,2 % a životnosť dosahuje až 100 miliónov cyklov. Jedná sa o absolútne meranie, hodnota je zachovaná aj po výpadku elektrického napätia. Najviac sa používajú v priemysle, laboratóriách v skúšobníctve a pod.

0