Táto webstránka používa súbory cookies na ukladanie nastavení používateľa a na anonymné monitorovanie správania sa používateľa na webstránke.

LVDT snímače polohy

Snímače dráhy LVDT pracujú na induktívnom princípe. Obvykle sú to dve cievky v ktorých sa pohybuje jadro, jedná sa teda o bezkontaktný princíp merania. Snímače LVDT sa s výhodou používajú na meranie malých vzdialeností nakoľko ich rozlišovacia schopnosť môže byť až 0,001 mm. Okrem toho sú robustné a niektoré typy môžu pracovať až do teploty 600 °C, súčasne pri vysokom tlaku. Hlavná oblasť použitia je priemysel (napr. aj letecký), doprava pod.

0