Táto webstránka používa súbory cookies na ukladanie nastavení používateľa a na anonymné monitorovanie správania sa používateľa na webstránke.

Magnetostrikčné snímače polohy

Magnetostrikčné snímače dráhy patria do skupiny bezkontaktných snímačov. Dráha sa meria pomocou bežca podobne ako pri potenciometroch, ale v bežci je umiestnený len magnet. Samotný princíp merania je bezkontaktný. Magnetostrikčné snímače sú robustné, presné a môžu merať v pomerne veľkom rozsahu – až do niekoľkých metrov. Nie sú vhodné na meranie malých vzdialeností, pod 50 mm. Často sa používajú na meranie v hydraulických valcoch, tlmičoch a pod., kde sú náročné podmienky z hľadiska tlaku a teploty.

0