Táto webstránka používa súbory cookies na ukladanie nastavení používateľa a na anonymné monitorovanie správania sa používateľa na webstránke.

Meracie sondy

Meracie sondy sú z hľadiska funkcie rovnaké ako štandardné snímače dráhy. Rozdiel je v tom, že merací hrot umiestnený na tiahle snímača je vždy v koncovej polohe, čo zabezpečuje pružina. Podobne ako štandardné snímače, môžu to byť lineárne potenciometre, magnetostrikčné, optické alebo LVDT snímače. Používajú sa hlavne ako koncové spínače polohy.

0